אישור על שליחת המודעה לפרסום
המודעה שלך לפרסום חינם בפורטל נשלחה בהצלחה.
אישור על כך נשלח גם למייל של – הינך נדרש להשיב למייל זה כדי למנוע התחזויות (אין צורך לעשות שום דבר אחר פרט מלהשיב למייל).
המודעה שלך תופיע בפורטל רק לאחר בדיקתה ע”י צוות האתר.
ניתן יהיה לראות את המודעה בפורטל לאחר כמה ימים.
תודה על רישום האתר שלך בפורטל www.gym-fitness.co.il

צפיות 892 גולשים